Marcin Szczepaniak prowadził indywidualną kancelarię notarialną od dnia 1 lutego 2010 roku do dnia 29 lutego 2016 roku. Od dnia 1 marca 2016 roku prowadzi kancelarię notarialną z notariuszem Wojciechem Czarnomskim w formie spółki cywilnej.
Marcin Szczepaniak Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2003 – 2009 orzekał jako sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sierpcu.Członek Izby Notarialnej w Łodzi.

Wojciech Czarnomski Od dnia 1 marca 2016 roku prowadzi kancelarię notarialną z notariuszem Marcinem Szczepaniakiem w formie spółki cywilnej.Wojciech Czarnomski Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. W latach 2001 – 2010 orzekał jako referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Członek Izby Notarialnej w Łodzi.”